Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

Újabb tanítói műveltségterület megszerzése.

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 17.

Az Eszterházy Károly Egyetem a 2018/2019-es tanévben kizárólag tanítói diplomával rendelkezők számára újabb műveltségterület elsajátítására irányuló részismereti képzéseket indít.

Az újabb műveltségterület elsajátítására irányuló képzések levelező tagozaton, a jelentkezési lapon feltüntetett területeken és helyszíneken indulnak.

A jelentkezési lap letölthető: itt

A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk:

2018. szeptember 10-ig.

 

*A jelentkezés feltétele középfokú C típusú államilag elismert (B2 szintű) nyelvvizsga vagy annak megfelelő oklevél, bizonyítvány. Ennek hiányában a felvétel feltétele eredményes nyelvi szintfelmérő.
**A felvétel feltétele alkalmassági vizsgán való megfelelés.

A képzés két féléves, a megszerezhető kreditek száma összesen 25 kredit. A műveltségi területek az egyes helyszíneken min. 8 fő jelentkező esetén indulnak.

A fizetendő költségtérítés:
jelentkezési díj 5.000 Ft, (felvételt követően kell rendezni)
a képzés díja: 6.000 Ft/kredit (idegen nyelvi műveltségterületen 8.000 Ft/kredit).

A 87/2015. Korm. rendelet szerint a képzést elvégző hallgatók az eredeti tanítói diplomájuk mellé egy igazolást fognak kapni, mely feljogosítja arra, hogy a választott műveltségi területnek megfelelő tantárgyat az 5-6. osztályban is tanítsa.

Az újabb műveltségi terület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit!

 

További információ és a jelentkezési lap megküldése  Jászberényi Campuson:

Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Oktatási Igazgatóság
Majorné Csikós Márta csoportvezető
e-mail: majorne.csikos.marta@uni-eszterhazy.hu

tel: (57) 502-400/411, 445, 494 mellék
postacím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

 

További információ és a jelentkezési lap megküldése  Egri Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal
Sutus Olívia Tímea hivatalvezető
e-mail: pkdh@uni-eszterhazy.hu

tel: (36) 520-400/3134 mellék
postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

 

További információ és a jelentkezési lap megküldése  Sárospataki Comenius Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus Oktatási Csoport
Thury Gáborné tanulmányi előadó
e-mail: thury.gaborne@uni-eszterhazy.hu

tel: (36) 520-400/2888
postacím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

 

Várjuk jelentkezését, szerezzen korszerű ismereteket az Eszterházy Károly Egyetemen!


< Vissza