Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

Fontos információk

Utolsó módosítás: 2021. június 02.

 
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
VÉGEREDMÉNY
2021. április 22.

1. HELYEZETT
Barankai-Erős Katalin: A táplálással kapcsolatos családi és bölcsődei attitűdök alapja: kell, hogy jól (l)egyen a kisgyermek.
Konzulens: Szalay Krisztina, tanársegéd

HOLTVERSENYBEN 2. HELYEZETTEK
Pásztor Lívia: A mese és az olvasás szerepe az oktatásban
Konzulens: Tóth Mariann, tanársegéd

Gonda Adrienn: Drámapedagógiai módszerek alkalmazása Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című meseregényének feldolgozásához
Konzulens: Dr. Sinka Annamária, adjunktus

HOLTVERSENYBEN 3. HELYEZETTEK

Paréj Zsanett: Hagyományos játék és digitális eszközök megjelenése 0-3 éves korban
Konzulens: Kisné dr. Bernhardt Renáta, adjunktus

Horváth Attila: A média eszközeinek tudatos használata az élethosszig tartó tanulás folyamatában
Konzulens: Tóth Mariann, tanársegéd

A bíráló bizottság Barankai-Erős Katalin indulót javasolta az OTDK-n való részvételre. A bíráló bizottság tagjai voltak: Kovácsné dr. habil. Nagy Emese, Pedagógiai Kar dékán, egyetemi docens, Dr. Varró Bernadett főigazgató, főiskolai tanár, Dr. Harkai Tamás Józsefné adjunktus és Urbán Orsolya tanító szakos hallgató.


 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
2021. ÁPRILIS 22. 13:00

Az intézményi TDK rendezvényünkre 2021.április 22-én, 13 órakor kerül sor, Teams platformon.

Dolgozatok:

- Paréj Zsanett (csecsemő-és kisgyermeknevelő szak, III. évf., nappali tagozat):
„Hagyományos játék és digitális eszközök megjelenése 0-3 éves korban"
Konzulens: Kisné dr. Bernhardt Renáta, adjunktus

- Pásztor Lívia (tanító szak, IV. évf., levelező tagozat):
„A mese és az olvasás szerepe az oktatásban"
Konzulens: Tóth Mariann, tanársegéd

- Horváth Attila (közösségszervezés szak, III. évf., levelező tagozat):
„A média eszközeinek tudatos használata az élethosszig tartó tanulás folyamatában"
Konzulens: Tóth Mariann, tanársegéd

- Barankai-Erős Katalin (csecsemő- és kisgyermeknevelő szak, III. évf., levelező tagozat):
„A táplálással kapcsolatos családi és bölcsődei attitűdök alapja: kell, hogy jól (l)egyen a kisgyermek."
Konzulens: Szalay Krisztina, tanársegéd

- Gonda Adrienn (tanító szak, IV. évf., levelező tagozat):
„Drámapedagógiai módszerek alkalmazása Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című meseregényének feldolgozásához"
Konzulens: Dr. Sinka Annamária, adjunktus

- Sári Balázs (tanító szak, IV. évf., nappali tagozat):
„Az osztálytermi légkör/klíma és az osztályközösség alakulásának összefüggései"
Konzulens: Dr. Molnár Marietta, főiskolai tanár


 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
2020. november 25.

Hallgató: Szerző Dorina, Szociálpedagógia MA II. évfolyam
Dolgozat címe: Élet a jászberényi szegregátumban - A Neszűrben élő családok élethelyzetének vizsgálata
Konzulens: Dr. Sebők Balázs főiskolai docens
Opponens: Dr. Bernhardt Renáta főiskolai adjunktus

A bíráló bizottság az indulót javasolta a 2021. évi OTDK-n való részvételre. A bíráló bizottság tagjai voltak: Kovácsné Dr. habil Nagy Emese, egyetemi docens, Dr. Varró Bernadett főigazgató asszony, Dr. Furcsa Laura főiskolai docens és Demeter Sára tanító szakos hallgató.


 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
VÉGEREDMÉNY
2020. május 13.

1. HELYEZETT
CSERINÉ DEMETER BERNADETT: ADHD-s (Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavar) gyermekek közoktatási helyzete és társadalmi hatása. 120/120 pont.
Konzulens: Dr. Varró Bernadett, főiskolai tanár.

2. HELYEZETT
MIKULA PÁLMA: Az apa szerepe a családban és a gyermek életében, valamint a családi rituálék tekintetében. 120/118,5 pont.
Konzulens: Kisné dr. Bernhardt Renáta, adjunktus.

HOLTVERSENYBEN 3. HELYEZETTEK
AMBRÚS ENIKŐ MARTINA: Az óvoda-iskola átmenet kérdései. 120/116 pont.
Konzulens: Dr. Varró Bernadett, főiskolai tanár.
LÓLÉ BIANKA: A tanító pedagógusi hivatásának mentális kihívásai a 21. században. 120/116 pont.
Konzulens: Dr. Szegedi-Joó Marianna, egyetemi docens.
PINTÉR NIKOLETTA: Digitalizáció és az óvoda. 120/116 pont.
Konzulens: Dr. Furcsa Laura, főiskolai docens.

A bíráló bizottság valamennyi indulót javasolta a 2021. évi OTDK-n való részvételre. A bíráló bizottság tagjai voltak: Kovácsné dr. habil Nagy Emese, egyetemi docens, Dr. Molnár Marietta főiskolai tanár, Dr. Szűcs János adjunktus és Urbán Orsolya tanító szakos hallgató.


 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
PROGRAM
2020. MÁJUS 13.

Helyszín: online konferencia

09.00 – 09.10 A konferencia megnyitása.

09.10 – 09.25 AMBRÚS ENIKŐ MARTINA (óvodapedagógus szak, III. évf., nappali tagozat):
„Az óvoda-iskola átmenet kérdései"
Konzulens: Dr. Varró Bernadett, főiskolai tanár
09.30 – 09.45 CSERINÉ DEMETER BERNADETT (közösségszervezés szak, III. évf., levelező tagozat):
„ADHD-s (Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavar) gyermekek közoktatási helyzete és társadalmi hatása"
Konzulens: Dr. Varró Bernadett, főiskolai tanár
09.50 – 10.05 LÓLÉ BIANKA (tanító szak, IV. évf., nappali tagozat):
„A tanító pedagógusi hivatásának mentális kihívásai a 21. században"
Konzulens: Dr. Szegedi-Joó Marianna, egyetemi docens
10.10 – 10.25 MIKULA PÁLMA (tanító szak, III. évf., nappali tagozat):
„Az apa szerepe a családban és a gyermek életében, valamint a családi rituálék tekintetében"
Konzulens: Kisné dr. Bernhardt Renáta, adjunktus
10.30 – 10.45 PINTÉR NIKOLETTA (óvodapedagógus szak, III. évf., nappali tagozat):
„Digitalizáció és az óvoda"
Konzulens: Dr. Furcsa Laura, főiskolai docens

Szünet

11.15 – A bíráló bizottság értékelése, eredményhirdetés


 EZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
TDK konferencia 2020 tavaszán

A 2019/2020. tanév tavaszi TDK fordulójának időpontja: 2020. április 29. (szerda), 09 órától. Helyszín: Főépület, Apponyi terem.
A dolgozatok leadásának határideje: 2020. április 23. (csütörtök). A dolgozatokat két spirálozott példányban, valamint CD-n kérjük eljuttatni Dr. Sebők Balázs főiskolai docens, TDT koordinátor részére. EKE Jászberényi Campus, főépület, 119-es szoba.
Az egyoldalas rezümék leadásának határideje (elektronikus formában, a kari honlapon megadott formátumban): 2020. március 26. (csütörtök).


TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
VÉGEREDMÉNY
2019. április 30.

ELSŐ HELYEZETT
MOTOLAI ANNA DÓRA: Szociális érzékenyítés óvodáskorban. 120/116 pont.
Konzulens: Kisné dr. Bernhardt Renáta, adjunktus.
HOLTVERSENYBEN 2. HELYEZETTEK
BENEDEK CSILLA: A német és magyar óvoda különbségei – fókuszban a játék. 120/100 pont
Konzulens: Dr. Furcsa Laura, főiskolai docens.
DULAI-LÁZÓK VIVIEN: Várandósság – szülés: Anyai tapasztalatok és élmények. 120/100 pont.
Konzulens: Szalay Krisztina, tanársegéd.
KIMÁKNÉ PETŐ EDIT: Környezeti nevelés és környezetvédelem egy hagyományos és egy „zöld" óvodában. 120/100 pont.
Konzulens: Dr. Sebők Balázs, főiskolai docens.

A bíráló bizottság az első helyezettet javasolta a 2021. évi OTDK-n való indulásra. A bíráló bizottság tagjai voltak: Dr. Molnár Marietta főiskolai tanár, Dr. Sinka Annamária adjunktus, Dr. Szűcs János adjunktus és Varga Dorina Mirjam tanító szakos hallgató.

 


TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
VÉGEREDMÉNY
2018. november 28.

1) FEKETE ANITA: Médiatudatosság a 0-3 éves korosztály nevelésében. 120/115 pont.
Konzulens: Dr. Magyar Ágnes, adjunktus.
2) TÓTH ANETT: Kora gyermekkori idegennyelvi fejlesztés az óvodában. 120/110 pont.
Konzulens: Dr. Szaszkó Rita, főiskolai docens.
3) LUKÁCS LÁSZLÓ: Történelmi alapokra helyezett honvédelmi oktatás. 120/103 pont.
Konzulens: Dr. Sebők Balázs, főiskolai docens.

A bíráló bizottság az első két helyezettet javasolta a 2019. évi OTDK-n való indulásra. A bíráló bizottság tagjai voltak: Dr. Bujdosó Zoltán egyetemi docens, rektorhelyettes, Dr. Molnár Marietta főiskolai tanár, Dr. Koltay Tibor főiskolai tanár és Ambrús Enikő Martina óvodapedagógus hallgató.

 


TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
VÉGEREDMÉNY
2018. április 25.

1) BALÁZS ANNA: A TSZ-esítés hullámai a Tápió mentén. 120/117 pont.
Konzulens: Dr. Sebők Balázs, főiskolai docens.
2) BATTÁNÉ HUGYECZ ILDIKÓ: A gyermekek környezettudatosságra nevelésének lehetőségei – zöld ünnepek az óvodában. 120/116 pont.
Konzulens: Dr. Sebők Balázs, főiskolai docens.
LÁSZLÓ KINGA: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek az óvodai nevelésben – fókuszban a jászsági kistérség. 120/116 pont.
Konzulens: Kisné dr. Bernhardt Renáta, adjunktus.
3) HÁBENCIUSNÉ BALLA ANDREA: 13-16 éves fiatalok olvasási szokásai 10 év távlatában a Jászságban. 120/110 pont.
Konzulens: Dr. Magyar Ágnes, adjunktus.

A bíráló bizottság valamennyi indulót javasolta a 2019. évi OTDK-n való indulásra. A bíráló bizottság tagjai voltak: Dr. Koltay Tibor főiskolai tanár, Dr. Furcsa Laura főiskolai docens, Dr. Szűcs János adjunktus és Szabó Rebeka óvodapedagógus hallgató.


 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM JÁSZBERÉNYI CAMPUS
VÉGEREDMÉNY
2017. november 30.

1) NAGY ANNAMÁRIA: Valóban gyengéd az átmenet óvodából iskolába? Kitekintés határon innen és túl. 120/120 pont
Konzulens: Kisné dr. Bernhardt Renáta, adjunktus.
ORBÁN ÁGNES: A konformitás vizsgálata 10-12 éves gyermekeknél. 120/120 pont.
Konzulens: Dr. Furcsa Laura, főiskolai docens.
2) BÓDÁS CINTIA: A meseterápia lehetőségei – a mesék hatásmechanizmusának lehetőségei egyetemista hallgatók körében. 120/114 pont.
Konzulens: Dr Sinka Annamária, adjunktus.
3) BÓDINÉ MURÁNYI ZSUZSANNA: A Jászság „gyöngyszemei", avagy életpályák elemzése a pedagógiai hivatásban. 120/110 pont.
Konzulens: Kisné dr. Bernhardt Renáta, adjunktus.
HÁBENCIUSNÉ BALLA ANDREA: 40 év...A jászberényi könyvtárosképzés története (1975-2016). 120/110 pont.
Konzulens: Dr. Koltay Tibor, főiskolai tanár.
SÓS NIKOLETT: A kortárs magyar science fiction regények megjelenése az általános iskolai oktatásban. 120/110 pont.
Konzulens: Dr. Sinka Annamária, adjunktus.

A bíráló bizottság valamennyi indulót javasolta a 2019. évi OTDK-n való indulásra.
A bíráló bizottság tagjai voltak: Dr. Mező Ferenc, az EKE Pedagógiai Kar mb. dékánja (elnök), Dr. Varró Bernadett, főiskolai tanár, Dr. Magyar Ágnes, adjunktus és Kriegel Zsófia hallgató.

 


< Vissza