Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

A TDK munkáról

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 10.

A tudományos diákköri fordulót intézményünkben minden esztendő novemberében rendezik meg. A kari fordulóra nevezhet a EKE JC bármely nappali- és levelező tagozatos hallgatója, aki rendelkezik egy kutatási témával, amelyet egyeztetett a kar valamely oktatójával, mint a téma konzulensével. Lehetőség szerint egyéni indulókat várunk, de indokolt esetben páros indulást is elfogadunk. A fordulón részt venni csak érvényes nevezéssel lehet, amelynek feltételei:

- időben leadott, egyoldalas összefoglaló (rezümé), amelyben az induló hallgató – a megadott formai keretek alapján – közérthetően összefoglalja dolgozata tartalmát maximum egy oldalban. A leadott rezümék meg fognak jelenni az Eszterházy Károly Egyetem évente kiadott összefoglaló kötetében, így ez egy hivatalos publikációnak is betudható!

- időben leadott dolgozat (szintén a megadott formai keretek alapján) irodalomjegyzékkel, hivatkozásokkal stb. (lásd szakdolgozatok)


A kari tudományos diákköri fordulón minden induló maximum 10 percben előadja kutatási témáját a 3-4 fős értékelő zsűri előtt. A megadott 10 perces időkeretet szigorúan betartjuk, a hosszabban előadókat lecsengetjük. Kérünk mindenkit, hogy ne akarjon mindent elmondani, csak a lényeget, illetve azokat az érdekesebb dolgokat, amely felkeltheti a zsűri és a közönség érdeklődését. Az előadásokat érdemes kivetítéssel színesebbé tenni. Az előadások után a zsűri és a közönség részéről is kérdések hangozhatnak el, amelyekre az indulónak választ kell adnia. Minden indulót pontoznak, amely pontszám hozzáadódik a már korábban leadott dolgozatnak a bíráló opponens által megítélt pontszámához. A két pontszám összege alapján alakul ki a végső pontszám, majd a kari forduló sorrendje.


Az indulók közül az 1., a 2. és a 3. helyezett indulhat az országos forduló megfelelő szekciójában. De a bíráló bizottság további indulókat (akár az összes indulót is) javasolhatja az országos fordulón való megméretésre. A bírálók javaslatot tesznek a rektori különdíjas személyére is, aki pénzjutalomban részesül. Akar döntése alapján további könyvjutalmak és egyéb díjak oszthatók ki a legjobbak között.


A leadott dolgozatra és a szóbeli előadásra is maximálisan 30-30 pont adható, így összességében legfeljebb 60 pontot lehet elérni. A dolgozatokat az opponenseknek írásban is értékelni kell, majd ennek alapján pontozni. A leadott dolgozat értékelési (pontozási) szempontjai (tételenként max. 5-5 pont):

- a dolgozat szerkesztése, felépítése, stílusa
- ábrák, táblázatok, hivatkozások
- a vizsgált téma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága
- a feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme, feldolgozottsága
- a szerző önálló érvelése, gondolatmenete
- a dolgozat kivitelezése, külalakja, helyesírása
- a 10 perces előadás értékelési (pontozási) szempontjai (tételenként max. 5-5 pont):
- az előadó tárgyi tudása, felkészültsége
- a dolgozat és a téma szemléltetése
- előadókészség
- az idővel való gazdálkodás
- az opponensi véleményekre adott válaszok, vitakészség
- az előadás tartalmi és szakmai színvonala


Figyelem! Az országos fordulóra javasolt hallgatóknak kötelezően regisztrálniuk kell a http://www.otdt.hu/ honlapon! Az indulás csak így szabályos. A regisztráció csak személyesen kivitelezhető az adott határidők betartásával!

 


< Vissza