Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Utolsó módosítás: 2017. március 10.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A Záróvizsgára bocsátás feltételei

Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható:

- a neptun rendszeren keresztül a regisztrációs időszakban záróvizsgára bejelentkezett
- akinek fizetési hátraléka nincs és
- valamennyi tanulmányi- és vizsgakötelezettségének eleget tesz 2017. május 27-ig, valamint
- szak/diplomadolgozatát 1 példányban leadta és a
- http://szakdolgozat.uni-eger.hu elérhetőség alatt található felületre feltöltötte 2017. április 18-ig.

A feltöltés feltétele, hogy rendelkezzen a Neptunban e-mail címmel. (Kérem, hogy ezeket feltétlenül ellenőrizzék még időben!)

 

A szakdolgozat leadáshoz szükséges nyomtatványokat itt találja.

 

A Pedagógiai Kar szakdolgozat formai követelményeit  itt  találja.

 

Fontos határidők végzős hallgatóknak:

 

Szorgalmi időszak: február 6.-április 29.-ig (Gyakorlati jegyek megszerzési határideje)

Vizsgaidőszak: május 2.-május 27.-ig

Abszolutórium megszerzésének végső határideje: 2017. május 27.

 

 

2017. júniusi záróvizsga témakörök:

 

Óvodapedagógus szak tételsor

Andragógia szak+felnőttképzés tételsor

Andragógia szak+művelődésszervező tételsor

Andragógia szak+személyügyi szervező tételsor

Tanító szak általános tételsor

Tanító szak műveltségterületi tételsor

Informatikus könyvtáros szak tételsor


< Vissza