Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

Hejőkeresztúron jártunk

Utolsó módosítás: 2017. október 12.

Tanítójelöltjeink ismerkedése a Komplex Instrukciós Programmal. Hejőkeresztúron, a IV. Béla Általános Iskolában tett látogatást az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa 30 fővel. A II., III. és IV. éves tanító szakos hallgatók az intézmény főigazgatója, dr. Varró Bernadett és oktatóik, dr. Furcsa Laura, Kisné dr. Bernhardt Renáta, dr. Sinka Annamária és dr. Szaszkó Rita kíséretében figyelték meg a Komplex Instrukciós Program bázisintézményében folyó jó gyakorlatot.

dr. Habil K.Nagy Emese igazgatónő köszöntésében röviden ismertette a KIP elméleti háttérét, a program alapelveit és kiemelte, hogy a hátránykompenzálás és tehetséggondozás terén a 17 éve tartó munka bizonyítja a program sikerességét. A látogatók két-két tanítási órán vehettek részt (földrajz, matematika, ének-zene), ahol a KIP együttműködésen alapuló, csoportmunkára épülő szervezési, didaktikai és nevelési koncepcióját tekintették meg alsó-és felsőtagozatban. A hospitálás során példát kaptunk arról, hogy milyen előnyökkel jár az együttműködés során kiadott szerepek rotációja, milyen mértékben fejlődik az egyéni és szociális kompetencia, valamint élvez prioritást a gyerekek beszédbátorsága és beszédprodukciója. A tanítási órákat egy közös beszélgetés követte, ahol diákok számoltak be a KIP-es órákon átélt élményeikről. Nagy élmény volt hallgatni, hogy mennyire jól értik és élvezik a program által nyújtott lehetőségeket. A program zárásaként dr. K. Nagy Emese foglalta össze pedagógiai hitvallását, a Komplex Instrukciós Program létjogosultságát, melynek köszönhetően a hallgatóság hiteles és a pedagógiai munkában kiemelten fontos, örökérvényű gondolatokat vihetett magával útravalóul a tapasztalatok mellett. Rendkívül hasznos és tartalmas nap volt, köszönjük az együttműködést és lehetőséget, a HÖK-nek és Kriegel Zsófia HÖK elnöknek pedig az utazás támogatását!


< Vissza