Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

LÁTOGATÁS A SZOLNOKI WALDORF ISKOLÁBAN

Utolsó módosítás: 2017. december 13.

A IV. éves tanító szakos hallgatók egy csoportja a szolnoki Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben jártak 2017. december 7-én Kisné dr. Bernhardt Renáta és dr. Furcsa Laura szervezésében, dr. Szaszkó Rita kíséretével.

Az Alkalmazott Pedagógia kurzushoz kapcsolódó program során megismerkedtek az epochális oktatással, ami azt jelenti, hogy több héten keresztül projektszerűen dolgoznak fel egy-egy ismeretkört, nem tantárgyakra tördelve. Megtekintettek egy másfél órás főoktatást, ami a Waldorf iskola legfontosabb tanulásszervezési egysége, mivel minden reggel úgynevezett főoktatás keretében az osztályok ugyanazt a tantárgyat tanulják 3-4 hétig, majd másik tantárgyra váltanak. A tanítójelöltek megfigyelték, hogyan veszik figyelembe a gyermekek egyéni igényeit, hogyan alkalmazkodnak a sajátos nevelési igényű tanulókhoz, illetve hogyan valósul meg az inkluzív szemlélet. Az órán nemcsak a kognitív képességeket, az olvasás-írást fejlesztették, hanem nagy hangsúlyt fektettek a gyerekek lelki-érzelmi fejlődésére és érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. A gyermekközpontúság fontosságát jelezte, hogy a gyerekek az óra elején egy saját, az osztálytanító által csak nekik írt verset mondanak el a hét azon a napján, amikor születtek. A gyakorlatiasság fejlesztése és a kézművesség is nagy hangsúlyt kapott az órán. A Waldorf-iskolákban fiúk és lányok egyaránt részt vesznek minden tevékenységben, a fiúk is örömmel kötöttek önállóan, ha készen voltak a feladatukkal. A hallgatók információkat kaptak a személyre szabott, szöveges értékelés sajátosságairól az óra utáni részletes megbeszélésen. Több hallgató annyira elgondolkodtatónak találta az itt látottakat, hogy fontolják Waldorf-pedagógusi továbbképzés elvégzését. Köszönjük Gyuricza Zsolt intézményvezető, Szabó Gyöngyi intézményvezető-helyettes és Váczy Tamás osztálytanító segítéségét, értékes információit!


< Vissza