Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

Oktatóink és hallgatóink előadásai Sárospatakon

Utolsó módosítás: 2017. május 25.

2017. május 11-én Neveléstudományi és Neveléslélektani Tudományos Konferencia házigazdája volt az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa.

Az 'Iskola a határon' címet viselő konferenciát hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, fókuszában napjaink nevelési és oktatási problémái álltak. A rendezvény célja egyrészt az volt, hogy lehetőséget kínáljon a téma kutatóinak szakmai eredményeik bemutatására és megvitatására, másrészt az, hogy alkalmat adjon új neveléstudományi elméletek és jó gyakorlatok átadására, megosztására pedagógusképző szakemberek, hallgatók, gyakorló pedagógusok vagy érdeklődő szülők körében.

A konferencián a Jászberényi Campus 4 oktatója és 4 hallgatója vett részt. Stefán Ildikó workshopjában gyakorlati tevékenységek segítségével mutatta be egy angol gyerekkönyv feldolgozását 'The Very Hungry Caterpillar – Using a picture book to enhance literacy and visual literacy through creative techniques' címmel. Dr. Sinka Annamária a 'Digitális pedagógia a tudományterületek határain – IKT-eszközök a motiváció szolgálatában' címmel tartott előadást. Dr. Furcsa Laura előadásai a sajátos nevelési igényű gyermekekre irányultak: Eszes Barbarával a diszkalkulia megítéléséről beszéltek, Orbán Ágnessel közösen az iskolakezdési dilemmáit vizsgálták egy esettanulmány keretében sajátos nevelési igényű gyermekeknél. Kisné dr. Bernhardt Renáta és Kriegel Zsófia a tanítófogalomhoz kapcsolódó hallgatói nézetek motívumrendszerének feltárását mutatták be 'Én, mint tanító' című előadásukban. Nagy Annamária a Vajdaságban vizsgálta meg a harmonikus óvoda – iskola-átmenet koncepciójának megvalósulását.

A konferencia igazán nagy élményt nyújtott hallgatóinknak, akik közül többen életük első tudományos konferenciáján vehettek részt. A kutatás iránt elkötelezett hallgatók számára rendkívül értékes lehetőség, hogy bemutathatták kutatási témájukat, ezáltal egy kis betekintést nyerhettek a tudományos élet világába, illetve fontos tapasztalatokkal gazdagodhattak.

A zárszóban az a közös szándék fogalmazódott meg, hogy az intézményes nevelési folyamatban (amely bölcsődés kortól a mesterség megszerzéséig tart) részt vállalóknak lehetőséget kell találniuk arra, hogy felvázolják a problémákat, hogy megosszák tapasztalataikat, amelyeknek ismeretében közösen tudnak gondolkodni a legjobbnak vélt megoldásokon, hogy a jövő generációja a legkisebb deficittel és optimális szellemi és mentális munícióval lépjen ki a köz- illetve a felsőoktatásból.


< Vissza