Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYE LESZ AZ EGYETEM FENNTARTÓJA

Utolsó módosítás: 2021. április 28.

Elfogadta április 27-i ülésén az Országgyűlés az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról szóló törvényjavaslatot. A döntés értelmében 2021. augusztus 01. napjától az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói joga az Egri Főegyházmegyéhez kerül, az intézmény elnevezése Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre változik.

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban" középtávú szakpolitikai stratégia célja a magyar felsőoktatás korszerűsítése és megújítása. Ennek megvalósítása érdekében modellváltás, illetve fenntartóváltás zajlik a felsőoktatási intézményekben. Minden esetben, így Egyetemünk jövőjét tekintve is cél a versenyképesség fokozása, a tudományos és innovációs teljesítményének emelése.

Az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Főegyházmegye évszázadokon átívelő kapcsolatát és közös értékrendjét figyelembe véve fogalmazódott meg, hogy az Egyetem egyházi fenntartásban folytassa tovább működését.

Az Eszterházy Károly Egyetem hagyományai szorosan kötődnek a Katolikus Egyházhoz, az Egri Főegyházmegyéhez. A kapocs múlt és jelen között az Egyetem névadója, Eszterházy Károly püspök, akinek a szellemi örökségét az egyetemi közösség gondozza és tiszteli.

Napjainkban is erős kohézió van az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Főegyházmegye között, ahol közel száz köznevelési és szakképzési intézmény és feladat ellátási hely működik egyházi fenntartásban. Ezek a köznevelési intézmények is felhasználói annak a pedagógiai innovációnak, amelyet az Egyetem fejlesztett és terjeszt szerte az országban. Az Egri Főegyházmegye észak-magyarországi régióban vállalt küldetése összhangban van az Egyetem stratégiai célkitűzéseivel és jövőképével, miszerint innovatív szolgáltató egyetemként gazdasági, szociális és társadalmi felemelkedést elősegítő képzéseket és kutatásokat folytat.

Az egyetem jövőjének kulcsa az intézmény több évszázados értékeinek megőrzése mellett a gazdasági kihívásokra való megfelelő válaszok megadásában rejlik. Az intézmény jogelődjeit az Egri Főegyházmegye hozta létre, s a II. világháború után is felvetődött egy katolikus egyetem egri megszervezésének gondolata, ám ezt lehetetlenné tette az egyházi intézmények 1949. évi államosítása. A tervezett fenntartóváltással egy átalakult és XXI. századi színvonalon működő egyetem tér vissza az alapítóhoz.

Az Egyetem Magyarország Alaptörvényének és a fennálló jogrendnek értelmében hitet tesz a lelkiismereti és vallásszabadságról, és a Nemzeti Felsőoktatási Törvénnyel összhangban elfogadja az egyházi intézmények működésére vonatkozó egyházi jogszabályokat. Az Egyetem az elkövetkező években egy olyan szellemi megújulás elé néz, melyben irányadó Szent II. János Pál pápa Ex Corde Ecclesiae apostoli rendelkezése a katolikus egyetemekről.

Ez a folyamat, megfelelve az apostoli rendelkezésnek nem befolyásolja az akadémiai oktatási-kutatási, művészeti- és tanszabadságot, melynek határait a hatályos törvények szabják meg. A fenntartóváltást követően változatlanok maradnak a Szenátus választásának alapelvei, a rektor, a dékánok, egyetemi, akadémiai és egyéb vezetők választásának, megbízásának rendje.

A mindenkori Szenátus legitimációja az Egyetem dolgozóinak demokratikus választási eljárásán alapul. A hallgatókat érintő jogok ugyancsak változatlanok maradnak a fenntartóváltással, azok változtatásához az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértése szükséges.


< Vissza