Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

BEMUTATKOZOTT AZ EGYETEM VEZETŐSÉGE

Utolsó módosítás: 2020. június 18.

Megtartotta első sajtótájékoztatóját az Eszterházy Károly Egyetem új vezetősége. Elhangzott: az egyetem jövőjét együttműködve, bizalommal kell építeni, és arra kell törekedni, hogy a nagy múltú intézmény hagyományaira alapozva egy innovatív, sokoldalú egyetem valósuljon meg az elkövetkező években.

„A változás titka, hogy minden energiádat egy dologra irányítsd, mégpedig nem a régi lerombolására, hanem az új felépítésre." – Szókratész gondolataival kezdte rektori munkájának bemutatását Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona a szerdai sajtótájékoztatón. Mint mondta: harminc éve dolgozik az intézmény szolgálatában, tanszék- majd intézményvezetőként, 2013-tól rektori megválasztásáig pedig rektorhelyettesként.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona áttekintette az intézmény erősségeit és gyengeségeit, s ezek alapján készített komplex helyzetelemzést. Az intézmény erősségei között említette a pedagógusképzést, a fiatal és minősített oktatók jó arányát, a stabil hallgatói létszámot, valamint a régiót szolgáló Kutatási és Fejlesztési Központot. Feladatai között említette a tudás és technológiai transzfer optimalizálását és fejlesztését, a működtetés bevételi oldalának növelését, a komplex infrastuktúrafejlesztést, új HR- és szervezeti stratégia kidolgozását és annak megvalósítását.

Beavatkozási területként definiálta az oktatást és képzésfejlesztést, a tudományos tevékenységet, a kutatásfejlesztést és innovációt, a szervezetfejlesztést és bérgazdálkodást, az infrastruktúrafejlesztést. Külön beavatkozási területként emelte ki a pályázati tevékenységet, a gazdálkodást és a minőségbiztosítást.

– Vezetői munkámat az együttműködés és a bizalom jegyében fogom végezni. Az elmúlt hónapok harmonikus csapatmunkája során megbizonyosodtam arról, hogy csak kollektív bölcsességre alapozva van értelme a vezetői tevékenységnek. Munkámat három rektorhelyettes kollégám segíti – emelte ki az intézmény vezetője.

A rektori bemutatkozást követően a sajtó képviselői megismerhették az egyetem rektorhelyetteseinek célkitűzéseit is. Dr. Váczy Kálmán Zoltán általános rektorhelyettes négy éve a Kutatási és Fejlesztési Központunk főigazgatója. A jövőben az általános helyettesítési feladatokon túlmenően a kutatásfejlesztés és innováció területet irányítja.

Ezen túl feladatai közé tartozik az egyetemstratégiai kérdések gondozása, a fejlesztési területek meghatározása, illetve a kialakított tervek felügyelete. Mint mondta: azonosítani és pozícionálni kell ezeket a stratégiai területeket. Az innovatív szolgáltató kutatás egyes területein regionális tudásközponti szerep betöltésére van lehetőség, például területfejlesztés, informatika, sport és egészség, élelmiszeripar, más területeken ugyanakkor ágazati központi szerepet is vállalhat az egyetem, mint például a pedagógusképzés és a szőlészeti-borászati oktatás-kutatás területeken.

– A cél az, hogy – a kutatás, a fejlesztés és az innováció hazai jövőképét meghatározó nemzeti KFI Stratégia elemeihez igazodva – az Eszterházy Károly Egyetem egy minden tekintetben fejlődő, a hazai és nemzetközi tudományos életben kedvezően megítélt kutató és fejlesztő központként működjön. A régió, valamint a kapcsolódó területek és ágazatok K+F+I háttereként szolgáljon – tette hozzá a rektorhelyettes.

Dr. Csáfor Hajnalka rektorhelyettes, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar korábbi dékánja az oktatásért és képzésfejlesztésért felel az elkövetkező öt évben.

Bemutatkozásában hangsúlyozta: az Eszterházy Károly Egyetem kiemelt célja az, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének további emelésével, az online oktatási formák súlyának növelésével, a gyakorlatorientáltság biztosításával, átjárható választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével, európai színvonalú, ugyanakkor a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére is felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó, értékes diplomákat adjanak hallgatóinknak. A pedagógusképzés és továbbképzés fejlesztésével a XXI. század iskolájának kialakításán dolgoznak, és a cél az, hogy ebben az egyetem meghatározó, országos szerepet töltsön be. Hozzátette: növelni kell az idegen nyelven meghirdetett képzések és a külföldi hallgatók számát is. Fontos feladatnak tartja a nemzetközi mobilitás további növelését, a nemzetközi partnerkapcsolat-rendszer erősítését és bővítését. Emellett kiemelt célnak tekinti az esélyegyenlőség biztosítását, a hátrányos helyzetű hallgatók támogatását, valamint oktatói támogatások biztosítását is.

Dr. Juhász Tibor rektorhelyettes a tudományos tevékenységet fogja át, irányítja a természettudományi, műszaki és informatikai terület fejlesztését.

Úgy fogalmazott: a cél az, hogy az egyetem egy olyan innovatív intézménnyé váljon, mely szellemi központja és aktív részese tud lenni a társadalmi és gazdasági környezetnek, segíti annak felzárkózási folyamatát, arra törekszik, hogy a hazai és a nemzetközi felsőoktatási tér megbecsült szereplőjének számítson. Fontos feladatként emelte ki még a tudományos utánpótlás biztosítását, a fiatalok kutatási, oktatási folyamatba való bekapcsolását, és annak elősegítését, hogy a régióban diplomát szerzett tehetségek itt kapcsolódjanak be a munka világába. Kitért arra is, hogy a matematikai, természettudományos, műszaki, valamint informatikai (MTMI) képzésekre jelentkezők számának az elmúlt években bekövetkezett, országos szintű, jelentős csökkenése komoly problémát jelent a hazai munkaerőpiaci szereplők igényeinek lefedésében, úgymint a pedagógus-utánpótlás biztosításában, így ezekre a szakokra is nagy hangsúlyt kell fektetni.

A vezetőség kiemelte: egy olyan innovatív, szolgáltató egyetemet képzelnek el, amely kielégíti a regionális gazdaság igényeit és nemzetközi szinten is megállja a helyét. Az egyetem versenyképesebbé tétele mellett nyilvánvaló, hogy a hallgatóközpontúság a legfontosabb princípiuma a felsőoktatási tevékenységünknek, amelynek során a szakmai értékek közvetítésén túl elsősorban az oktató kollégák, de minden más területen dolgozó kolléga is emberi értékeket, mintákat is kell, hogy közvetítsen a hallgatóink felé.

A Líceum Televízió felvétele a sajtótájékoztatóról:

Fotók: Balogh Tibor


< Vissza