Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

EGYÜTTMŰKÖDÉS BIZALOMMAL

Utolsó módosítás: 2020. június 18.

Mint arról korábban beszámoltunk, a januártól rektori jogkörben eljáró rektorhelyettes, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona lett az Eszterházy Károly Egyetem rektora. A kinevezés június 15-én lépett hatályba. Ennek kapcsán kérdeztük Rektor Asszonyt többek között a megvalósítandó tervekről, a kitűzött célokról, az egyetem jövőjéről.

Az élet rögtön egy szokatlan és nehéz helyzet elé állította a rektori jogkörben eljáró rektorhelyettes asszonyt: a koronavírus-járvány felborította az addig megszokott menetrendet az intézmény életében is, számos kihívással kellett megküzdeni, de mind a szükséges óvintézkedéseket, mind a gyors, hatékony egyetemi kommunikációt, vagy a távoktatásra való átállást tekintve az egyetem sikeresen vette az akadályokat. Emellett az elmúlt hetekben az intézményi átalakulás folyamatát is koordinálni kellett, hiszen a gyöngyösi campus augusztustól a Szent István Egyetemen működik tovább.


- Milyen egyetemet szeretne megvalósítani, mi lenne az Eszterházy Károly Egyetem legfontosabb küldetése?

- Rektori pályázatomban az Intézmény vezetésével kapcsolatos terveim megfogalmazásához elsőként komplex helyzetelemzést készítettem. A helyzetelemzés és korábbi vezetői tapasztalatom alapján konkrét stratégiai célkitűzéseket fogalmaztam meg. Mindezek alapján pár év múlva egy innovatív, szolgáltató egyetemet látok magam előtt, amely kielégíti a regionális gazdaság igényeit és nemzetközi szinten is megállja a helyét.

- Melyek azok a területek, amelyeken változást szeretne?

- Az egyetemmé válással mintegy együtt járt az, hogy az Egyetem egy multicampusú intézménnyé alakult. Az erre akkor felkészületlen intézményi struktúra csak részben tudta kezelni az egyes campusok nehezen megoldható képzési, kutatási, szolgáltatási portfólióját. A campusok működésének, működtetésének pozícionálása kiemelt kérdéssé vált.
A regionális gazdaság kutatási, fejlesztési és oktatási igényeihez igazodva szükségszerűvé válik a képzési portfólió felülvizsgálata, valamint a piacképes képzési kínálat fejlesztése, ezáltal a hallgatói létszám növelése.
Bár az Egyetem sikeresen szerepelt a 2014-2020-as pályázati ciklus kiírásaiban, a pályázatok fókuszában nem a kutatás-fejlesztési (K+F) infrastruktúra fejlesztése állt. A rendelkezésre álló kutatási és oktatási infrastruktúra minősége sok esetben versenyképtelen és csupán innovációkövetésre alkalmas, amely a nemzetközi tudományos teljesítmény kibontakozását is hátráltatja. Az infrastruktúra kapacitás felmérése és fejlesztése elengedhetetlenné vált a következő tervezési ciklusra.
Bár az Egyetem rendelkezik Kutatás Hasznosítási Irodával, a K+F és szakmai szolgáltatásainak piacra vitelét még mindig elsősorban a tudásközpontok végzik. Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat támogatásával a tudástranszferhez kapcsolódó tevékenységek egységesítése és hatékonyságának növelése jelenthet megoldást.

- Ön szerint melyek az Eszterházy Károly Egyetem azon pillérjei, melyeket még inkább erősíteni szeretne, hogy egyetemünk versenyképesebbé váljon a felsőoktatási piacon?

- Az Egyetem fő profilja a pedagógusképzés, és a terület teljes palettájával rendelkezünk (csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, gyógypedagógia, tanító, tanár szakok, Neveléstudományi Doktori Iskola). Három campuson (Eger, Jászberény, Sárospatak) látjuk el az ehhez kapcsolódó oktatási feladatot. Mindemellett a térség igényeit is kiszolgáljuk az egyéb képzéseinkkel.
Kiemelt terület az informatikus képzés és a szőlészborász-mérnök képzés. A bölcsészettudományi és természettudományi képzési területhez tartozó alapszakjaink széleskörű képzési lehetőségekkel várják a térség hallgatóit. Nagy létszámmal működnek a sporttudományi, a művészeti képzéseink és a gazdaságtudományi szakjaink.
Meghatározó erőssége az egyetemnek a minősített oktatóink jó aránya és a kedvező korfa. Ezen a területen fontos feladatunk a tudományos utánpótlás biztosítása, a fiatalok kutatási, oktatási folyamatba való bekapcsolása, és annak elősegítése, hogy a régióban diplomát szerzett tehetségek itt kapcsolódjanak be a munka világába.
Az erősségek közé tartozik a stabil hallgatói létszám, amely az utóbbi években kiegyensúlyozott, mérsékelt növekedést (8-10-%) mutatott. Megjegyzem az idei évben ez a növekedés megtorpant és a felvételi létszámok az országos átlagnak megfelelő csökkenést mutatnak. (Feltételezhetően az emelt szintű érettségi vizsga felvételi követelményként való bevezetésének következményeként. )
Kiemelem még a 2016-ban megalakult Kutatási és Fejlesztési Központunkat, amely a regionális K+F és magas szintű piaci igények kiszolgálására jött létre elsősorban szőlészeti és borászati és élelmiszertudományi, területfejlesztési, valamint egészségtudományi tématerületen.
Meggyőződésem, hogy az Egyetem jövőjének kulcsa a több évszázados hagyományok értékeinek megőrzése mellett a gazdasági-társadalmi kihívásokra adandó megfelelő válaszok és megoldások megtalálása-megadása.
Az Egyetem versenyképesebbé tétele mellett számomra és minden kollégám számára is evidens, hogy a hallgató központúság a legfontosabb princípiuma a felsőoktatási tevékenységünknek, amelynek során a szakmai értékek közvetítésén túl elsősorban oktató kollégáim, de minden más területen dolgozó kollégánk is emberi értékeket, mintákat is kell, hogy közvetítsen a hallgatóink felé.
Vezetői munkámat az együttműködés és a bizalom jegyében fogom végezni. Az elmúlt hónapok harmonikus csapatmunkája során megbizonyosodtam arról, hogy csak kollektív bölcsességre alapozva van értelme a munkának. Meggyőződésem; a jó közösségek munkáját mindig Isten áldása kíséri.

Fotó: Balogh Tibor


< Vissza