Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

GÓLYA7 JÁSZBERÉNY

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 30.

Az Eszterházy Károly Egyetem frissen felvett hallgatóinknak a megismerkedéshez, az eligazodáshoz és reményeink szerint a beilleszkedéshez tudunk segítséget nyújtani 2018. szeptember 3-7. között a Gólyahét megrendezésével. A Gólya héten mindenki képzési helyre vonatkozó és személyre szabott, egyedi programot követve vehet majd részt.

Beiratkozás és általános tájékoztatók

Felhívom figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti!

Az egyetemi követelményekkel kapcsolatban (tanulmányi munka, vizsga, fizetendő díjak, juttatások stb.) a Gólya7-en, illetve a beiratkozás napján tájékoztatót tartunk, melyen kötelező a részvétel!

Az iratkozásra hozza magával:
1. személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya) és annak egy jól olvasható fénymásolata
2. eredeti érettségi bizonyítványát vagy – mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító - oklevelét és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
3. az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban
4. adó- és TAJ kártyáját és azok olvasható fénymásolatát (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!)
5. fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát (A beiratkozási laphoz tartozó mellékletet mindenképpen töltse ki és az igazolásokat csatolja!)

Tanévnyitó ünnepség:
Ideje: 2018. szeptember 7. (péntek) 9 óra
Helye: Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus (Jászberény, Rákóczi út 53.) Apponyi terem
Megjelenésére alkalomhoz illő öltözetben számítunk!

GÓLYA7 PROGRAMJA

NAPPALI TAGOZAT

- Teljes idejű képzésre (nappali tagozatra) alapképzésre felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak:
2018. szeptember 5-7. között a Gólya7 keretén belül kerül sor.

SZEPTEMBER 5. (szerda)

9.00: JÁSZBERÉNYI CAMPUS HÖK NAP

SZEPTEMBER 6. (csütörtök)

9.00: BEIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ, HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓK
11.30-12.30: EBÉDSZÜNET

A NYELVI SZINTFELMÉRŐT SZEPTEMBER 3-6 KÖZÖTT, ONLINE KELL KITÖLTENI.
Tantárgyfelvétel a Neptun rendszerben hallgatói segítőkkel.

SZEPTEMBER 7. (péntek)

9.00-10.00: TANÉVNYITÓ DÍSZÜNNEPSÉG (minden felvett hallgatónak)
MEGJELENÉS KÖTELEZŐ, ALKALOMHOZ ILLŐ ÖLTÖZÉKBEN!
10.00-11.00: TŰZVÉDELMI OKTATÁS (valamennyi elsőéves hallgató számára kötelező)

Kollégiumi szállás igényelhető a lentebb feltüntetett elérhetőségeken.

Az I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók első tanítási napja 2018. szeptember 10. (hétfő).

LEVELEZŐ TAGOZAT

- Rész idejű képzésre (levelező tagozatra), alapkézésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak:

SZEPTEMBER 7. (péntek)

9.00-10.00: TANÉVNYITÓ DÍSZÜNNEPSÉG (minden felvett hallgatónak)

MEGJELENÉS KÖTELEZŐ, ALKALOMHOZ ILLŐ ÖLTÖZÉKBEN!

10.00-11.00: TŰZVÉDELMI OKTATÁS (valamennyi elsőéves hallgató számára kötelező)
11.00-11.30: EBÉDSZÜNET
12.00-12.30: TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ
12.30-tól: BEIRATKOZÁS, TÁRGYFELVÉTEL hallgatói segítőkkel

FIGYELEM!!!

A gyógypedagógia szakra felvételt nyert hallgatók részére 14 órától tájékoztató 100-as terem (Bevezetés a gyógypedagógiába)

SZEPTEMBER 8. (SZOMBAT) levelezős konzultációk.

8.55-18.05: csecsemő- és kisgyermeknevelő szak
8.55-13.30: tanító szak
8.55-13.30: óvodapedagógus szak
8.55-13.30: közösségszervezés szak

A levelezős hallgatók igényelhetnek szállást a Zirzen Janka Kollégiumban.
Elérhetőség, szobafoglalás:

Tel.: (57) 502-405; (30) 703-0537
E-mail: jb.kollegium@uni-eszterhazy.hu

A beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti!


< Vissza