Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

INFORMÁCIÓK A ZÁRÓVIZSGÁKRÓL

Utolsó módosítás: 2020. május 20.

A záróvizsgára bejelentkezett hallgatók vizsgaidőszaka 2020. június 6-ig tart.


Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2020. június 6.


A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
  • a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az egyetem felé,
  • a szakdolgozat/diplomamunka TVSZ szerinti elfogadása.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az idei záróvizsgák – a szakfelelősök döntése alapján – online vagy személyes megjelenéssel valósulnak meg. A lebonyolítás módjáról a szaktanszék vagy intézet weboldalán tájékozódhat.


A záróvizsgákat 2020. június 15-26. között tartják.


A személyes megjelenéssel megvalósuló záróvizsga pontos beosztását – záróvizsga napja, helye, bizottság száma – a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban tekintheti meg 2020. május 31-ét követően.

Online záróvizsgák esetén a záróvizsga előtt legalább egy héttel a szaktanszék a Neptun rendszeren keresztül értesíti a hallgatót a vizsga pontos időpontjáról (nap, óra, perc) és további részleteiről (az online vizsgához szükséges felület, bejelentkezés módja, stb).

A kétszakos osztatlan és osztott tanárképzésben kizárólag online záróvizsgát szervezünk. Az egyes vizsgarészek időpontjai és a hozzá tartozó link az Oktatási Igazgatóság honlapjáról kérdezhető le június 8-át követően.


Az online vizsgáztatás szervezéséről és lebonyolításáról a 4/2020. sz. Rektori utasítás rendelkezik.


A 2020. júniusi záróvizsgát sikeresen teljesítők oklevélátadó ünnepségének várható időpontja 2020. szeptember 11-13. A pontos időponttal kapcsolatban részletes tájékoztatást a későbbiek során fogunk adni.


< Vissza