Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

KLEBELSBERG KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

Utolsó módosítás: 2020. október 08.

Idén is lehet pályázni a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári, tanítói, vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása. A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású, pedagógus foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

A havi 25-50-75 ezer Ft-os ösztöndíjat a teljes tanulmányi időre (tanító és gyógypedagógus szakon 8 félév, tanárképzésben 10-12 félév) megkaphatják a nyertesek, egy tanévben 10 hónapon át.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 19.

A pályázatot elektronikusan https://osztondij.e-kreta.hu és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani.


A pályázatról további információk itt érhetők el.


 


< Vissza