Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

MEGHIRDETTÉK A DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATOKAT

Utolsó módosítás: 2017. január 17.

Az Egyetem vezetése 2017-ben is támogatja a tudományos és oktatási feladatok iránt elkötelezett hallgatókat. Demonstrátori cím csak pályázat útján nyerhető el, mely pályázatokat a Rektori-Kancellári Hivatal írja ki, határozott időre.

A kinevezés 2017 február 1-től 2017. augusztus 31-ig, hét hónapra szól.
Azok is pályázhatnak, akik már sikeresen jelentkeztek 2016-ban, és a kinevezésük február 28-ig érvényes. Ebben az esetben a határozott idő 6 hónap, 2017. március 1-jei kezdettel.
Demonstrátori pályázatot az a nappali tagozatos hallgató nyújthat be, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik és az összes lezárt féléveinek a tanulmányi átlaga legalább 4.00, továbbá korrigált kreditindexe meghaladja a szak átlagát. Az MA képzési szinten az I. évfolyamos hallgatók esetében az első félévben a BA diploma minősítését kell figyelembe venni. A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató szakmai önéletrajzát, valamint motivációs levelét.
A pályázat kiterjed az Egri-, a Gyöngyösi Károly Róbert-, a Jászberényi- és a Sárospataki Comenius Campusra, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre.
A kutatási asszisztens demonstrátori pályázathoz csatolni kell a Magyar Tudományos Művek Tárának megfelelő aktuális publikációs jegyzékét, annak a szervezeti egységnek a megnevezését, ahol a demonstrátor a kutatási tevékenységbe szeretne bekapcsolódni, a pályázatban megnevezett szervezeti egység kutatási tevékenységéhez illeszkedő konkrét kutatási tervet valamint a pályázati időszak alatt tervezett publikációk rövid ismertetését.
Az oktatási asszisztens demonstrátori pályázathoz mellékelni kell annak a szervezeti egységnek a megnevezését, ahol a demonstrátor az oktatási tevékenységbe szeretne bekapcsolódni valamint a pályázatban megnevezett szak, szakirány, képzés, oktatási tevékenységébe való bekapcsolódás tervét. A jelentkezéshez további szükséges dokumentumok még kiemelkedő szakmai teljesítményt bemutató portfolió, a demonstrátori tevékenységet befogadó szervezeti egység vezetőjének támogató nyilatkozata, a pályázat szakmai teljesítéséért felelős oktató vagy kutató befogadó nyilatkozata illetve rövid szakmai indoklással kiegészített ajánlás.
Egy hallgató egyszerre csak egy demonstrátori pályázatot adhat be. Az oktatási asszisztens demonstrátor a szakfelelős és a kurzusfelelős engedélyével, a tanegységért felelős oktató útmutatása szerint közreműködhet a kontakt oktatási feladatok ellátásában. Erre a pozícióra kizárólag MA szintű hallgatói jogviszonnyal lehet pályázni. A kutatási asszisztens demonstrátori cím az intézmény bármely szervezeti egységénél pályázható, ahol alaptevékenységként kutatási feladatot látnak el. Mindkét demonstrátori munkakörnél kikötés, hogy a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat programjain is elvárt a részvétel.
A demonstrátori munkakör egy óriási lehetőség a tudományos utánpótlás nevelése szempontjából, és egyfajta belépő a tudományos életbe, melyet akár össze lehet kötni a TDK tevékenységgel is. A demonstrátori munkakör hozzásegíti a hallgatókat ahhoz, hogy a tanulmányi idejük alatt felmerülő költségek finanszírozására ne kelljen egyéb munkát vállalniuk.
A pályázat célja többek között az is, hogy a hallgatók átélhessék egy kutatás vagy felfedezés izgalmát, gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek és belekóstolhassanak a kutatói vagy oktatói létbe. Azok, akik demonstrátori munkakört vállalnak, jobban megállják a helyüket majd a munkaerő-piaci versenyben, és sikeres szakemberré válhatnak.
A pályázat – természetesen – újabb mérföldköve az Egyetem tehetséggondozásra irányuló törekvéseinek. A demonstrátori rendszer még inkább előtérbe helyezi a tanszékek, szervezeti egységek tehetséggondozó törekvéseit, ugyanakkor erősíti az oktatók és a hallgatók között kialakult kapcsolati rendszert. A hallgatóknak lehetőséget jelent, hogy tanulmányaik alatt már orientálódjanak egy szakma felé, hiszen akár oktatói, akár kutatói demonstrátori címre pályáznak, más szinten is bekapcsolódhatnak a felsőoktatás rendszerébe.
A demonstrátor ösztöndíj jellegű díjazása az adott tanévre érvényes doktori ösztöndíj 50%-a, ami a demonstrátort havi rendszerességgel illeti meg.
A demonstrátori pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, melynek beadási határideje 2017. január 25., szerda 12.00 óra. Hiánypótlásra 2017. január 27-ig, péntek 9 óráig van lehetőség. A kinevezések átadása 2017. február 2-án, csütörtökön 9 órakor lesz a Líceum Kápolnában.
A pályázatokat az oktatási asszisztens demonstrátori pályázat esetében rektorhelyettesi@uni-eszterhazy.hu címre, a kutatási asszisztens demonstrátori pályázat esetében a tudomany@uni-eszterhazy.hu várják, valamint bővebb információt is ezen a címen kérhetnek az érdeklődők.
A pályázatról, illetve a demonstrátori munkavégzés szabályairól részletesen a Rektori Utasításban olvashatnak. Fontos, hogy a pályázat benyújtása vagy az ezzel kapcsolatos kérdések megfogalmazása előtt alaposan olvassák el a demonstrátori munkavégzést szabályozó Rektori Utasítást.
A pályázatokhoz sok sikert kívánunk!
Főoldali fotó: Szántó György (archív)


< Vissza