Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

Oklevélátadó Díszünnepély

Utolsó módosítás: 2018. július 09.

2018. június 30-án délelőtt 9 órától Oklevélátadó Díszünnepély zajlott az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán.

A Jászberényi Campus Apponyi-terme megtelt újdiplomásokkal, tanárokkal, vendégekkel. A népes vendégsereg az intézmény nagyobb termeiben, kivetítőkön követhette az ünnepélyes pillanatokat, amelynek keretében 155 fő végzős hallgató vehette át diplomáját Dr. Liptai Kálmántól, az egyetem rektorától és Dr. Varró Bernadett főigazgató asszonytól.

Az esemény dr. Varró Bernadett köszöntőjével, ünnepi gondolatai elmondásával kezdődött.
A diplomák átadását díjak és kitüntetések átadása előzte meg.
A Tanay-díj kitüntetettje ebben az évben dr. Harmath Mária nyugalmazott főiskolai docens.
A díj Tanay Antalról, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola prominens oktatójáról kapta nevét. A nevével alapított díjat olyan oktatók kapják, akik kimagasló teljesítményükkel kivívták intézményünk közösségének elismerését.
Pro Academia Agriensi Juventutis-díjat,
mely olyan hallgatóknak adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi munkájukon túlmenően az egyetem hírnevét öregbítették, illetve sokat tettek az egyetemi hallgatói közélet alakításáért és fejlesztéséért az egyetemi jutalmazott két hallgatója közül Kriegel Zsófia negyedéves tanító szakos hallgató vehette át.
Kriegel Zsófia kiemelkedő tanulmányi eredményével, a közösségi élet szervezésének területén végzett tevékenységével és irodalmi sikereivel is kitűnik a campus életében.
A „Hallgató a tudományért"- díjat Orbán Ágnes negyedéves tanító szakos hallgatója kapta.
A díj a tudományos élet területén nyújtott kiemelkedő hallgatói munkáért és eredményért adható pályáztatás révén. A jelölteknek a szakterület elismert kutatóinak ajánlásával kell rendelkeznie.
Orbán Ágnes kimagasló eredménnyel folytatta tanulmányait intézményünkben, s közéleti munkája is példamutató volt. Hallgatóként aktív részese lett a Jászberényi Campuson folyó tudományos kutatómunkának is.
Kulturált, szép beszéde alkalmassá tette az intézményben zajló ünnepi műsorok nívós, elegáns levezetésére.
A Hallgatói Önkormányzat immár második alkalommal adott át nívódíjait azon dolgozóknak és hallgatóknak, akik nagyban hozzájárulnak a HÖK munkájához, sokat segítenek a hallgatói élet szervezésében.
A díjat az EHÖK megbízásából a Jászberényi Campus HÖK elnöke, Motolai Anna adta át.
EHÖK Nívódíj – „Dolgozó a hallgatókért" díját a 2017/2018-as évben az EHÖK a Jászberényi Campus díját
Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető asszonynak szavazta meg.
Az EHÖK Nívódíj azért jött létre, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden évben kifejezhesse köszönetét a Campus egy dolgozójának a hallgatókért végzett kiemelkedő munkájáért.

Majorné Csikós Márta az Oktatási Csoport csoportvezetője, 2015-től irányítja a Tanulmányi osztály, majd 2016-tól az Oktatási csoport munkáját.
Odaadó, lelkiismeretes munkájával kivívta az intézmény hallgatóinak elismerését, szeretetét.

EHÖK Nívódíj - „Hallgató a hallgatókért" című díjat a 2017/2018-as évben az EHÖK a Jászberényi Campus
Kriegel Zsófia negyedévfolyamos tanító szakos hallgatónak szavazta meg.
A díj a tudományos és közéleti szervező munkában nyújtott kiemelkedő hallgatói aktivitásért adható.

A Fábián hallgatói díjat 1999-ben alapította az intézmény.
Az intézményünk kimagasló tanárszemélyiségéről, országos hírű kutatóról, volt főigazgatóról, dr. Fábián Zoltán kandidátus, főiskolai tanárról kapta a nevét.
Pedagógiai, pszichológiai kutatásai, az elmélet és a gyakorlat egymást segítő egységének szemlélete – mely az Ő munkásságát jellemezte – a mai napig iránymutató a pedagógusképzésben.
A díjat évenként az a tehetséges végzős hallgató kapja, aki kimagasló tanulmányi eredményével, kiváló közösségi munkájával kiérdemli azt.

Az idén Fábián hallgatói díjban részesült Nagy Annamária végzős óvópedagógia szakos hallgató.
Nagy Annamária az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus III. évfolyamos óvodapedagógus szakos hallgatója, kinek szorgalma és lelkesedése példaértékű főiskolánk hallgatói számára.
Az Aranykréta-díj a Gyöngyösi Károly Róbert Campus több éve működő hagyománya. A Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a jó ötleteket, programokat, díjakat megossza egymással a négy campus, így kölcsönösen és közösen épüljünk, fejlődjünk.
A díj célja, hogy oktatóink első kézből a hallgatóktól kapjanak minőségi visszajelzést munkájukról. A vándordíjat azok a közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók kaphatják, akik az adott tanévben kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végeznek.
Mind a levelező, mind a nappali tagozatos hallgatóink szavaztak. A szavazást a Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzata bonyolította le, Felügyelő Bizottsági tagunk felügyelte a szavazás érvényességét.

A nappali tagozatos hallgatók szavazatai alapján a 2017/2018-as tanév Aranykréta-díját Dr. Molnár Marietta tanárnő nyerte el.
A levelező tagozatos hallgatók szavazatai alapján a 2017/2018-as tanév Aranykréta-díját Kisné dr. Bernhardt Renáta tanárnő nyerte el.

A Jászberény Város Óvodai Intézményének tantestülete kezdeményezésére alapított elismerő oklevelet adott át az óvoda- intézmény vezetője annak a végzős óvodapedagógia szakos hallgatónak, aki a gyakorlati képzés során kimagasló teljesítményt nyújtott.
Az elismerő oklevelet a 2017/18-as tanévben
Bódás Cintia, III. éves nappali tagozatos óvodapedagógus vehette át.
A díjat Beszteri Éva, a Jászberény Város Óvodai Intézményének intézményvezetője adta át.
Ezt főigazgatói elismerő oklevelek átadása követte, melyet dr. Varró Bernadett főigazgató nyújtott át.
Az oklevelet a Jászberényi Campus azon oktatói, valamint szakmai gyakorlatvezető tanárok, intézményi dolgozók kapták, akik lelkiismeretes, színvonalas oktató – nevelő - kutató munkájukkal, szakmai munkájukkal hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez.
Dr. Magyar Ágnes egyetemi adjunktus,
Ugrin György adjunktus,
Dr. Réz Lóránt adjunktus, orgonaművész,
Fecske Erzsébet a gazdálkodási csoport munkatársa,
Németh Zoltánné az üzemeltetési csoport munkatársa,
Kuli Zsolt az üzemeltetési csoport munkatársa kapták.

A gyakorlati oktatás mindig fontos része volt az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa oktató-nevelő munkájának. Az intézmények közötti jó emberi kapcsolatok, szakmai egyetértés nélkül ez a munka nem lenne eredményes. A hallgatók képzésének eredményességében rangos szerepet játszik a gyakorlóhelyeken dolgozó óvodapedagógusok, pedagógusok odaadó szakmai munkája.
Ezért a munkáért a főigazgató köszönő oklevelét kapta
Beszteri Éva
Jászberény Város Óvodai Intézményének intézményvezetője,
Mészárosné Suba Judit
A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető-helyettese,
Tóth Mónika
A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat vezetője.
Az ünnepség menetében a díjak és kitüntetések átadását a végzős hallgatók búcsúzása követte.
A hallgatók nevében Kriegel Zsófia és Orbán Ágnes tanító szakos végzős hallgatók búcsúztak.
A búcsúztató hallgatók nevében Tóth Ferenc első éves tanító szakos hallgató mondta el Kipling: Ha című versét.
Az ünnepélyes hallgatói eskütételt – melyet Szikra Bettina mondott elő - a diplomák átadása követte.
Az ünnepélyes hangulatot emelte dr. Réz Lóránt zongoraművész játéka, aki Frederic Chopin Desz-dúr keringőjét játszotta. Elhangzott még Johann Sebastián Bach: két barokk tánctétel című műve Földesi Adrienn első évfolyamos tanító szakos hallgató előadásában, aki oboán játszott. Zongorán Réz Lóránt kísérte.

 


< Vissza