Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

ÖT ÉVRE AKKREDITÁLTA A MAB AZ EGYETEMÜNKET

Utolsó módosítás: 2020. június 25.

A vonatkozó jogszabálynak megfelelően 2018. novemberében kérte intézményünk a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól (MAB) az intézményi akkreditációs eljárás lefolytatását.

Az eljárás célja a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek (ESG 2015) szerinti működésének vizsgálata és hitelesítése. Az akkreditációs dokumentum igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény ezen sztenderdek és irányelvek szerint folytatja tevékenységét, minőségbiztosítási rendszere folyamatosan nyomon követi, értékeli a sztenderdeknek való megfelelést, és aktívan közreműködik az értékelés eredményei alapján a megvalósítást segítő intézkedések, folyamatok kidolgozásában.

Az akkreditáció alapja az egyetem által összeállított önértékelő jelentés, mely az intézmény minőségbiztosítási rendszerének részletes bemutatását tartalmazza. Ezt a dokumentumot 2019 tavaszán eljuttattuk a MAB-ba. Az önértékelő jelentés értékelésére a MAB Látogató Bizottságot bízott meg, melynek feladata a sztenderdeknek és irányelveknek való megfelelés vizsgálata volt. A bizottság az őszi félévben zajlott kétnapos látogatása során győződött meg az egyetem minőségbiztosítási szempontok szerinti működéséről.

A MAB Plénuma 2020. június 19-én tárgyalta az Eszterházy Károly Egyetem önértékelését és azt egyhangúan, 14 igen szavazattal támogatta és akkreditálta az intézmény működését – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – a következő öt évre.


< Vissza