Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév őszi félévéről

Utolsó módosítás: 2020. június 15.

Az alábbi tanévkezdéssel, fizetési határidővel záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos levelünket kérem olvassa el figyelmesen!

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév őszi félévének kezdéséről valamennyi tagozaton

 TANEGYSÉGFELVÉTEL

Előzetes tanegység-felvétel a Neptunban:
– Nappali tagozaton:
június 15-én 9.30-tól június 26. 12.00 óráig
– Levelező és távoktatás tagozaton:
június 16-án 9.30-tól június 26. 12.00 óráig


A Gyöngyösi Károly Róbert Campus hallgatói a Szent István Egyetem tanulmányi rendszerében veszik fel tanegységeiket, melyről a későbbiek folyamán tájékoztatást kapnak.

Tanegység-felvétel véglegesítése:
Valamennyi tagozaton: 2020. szeptember 7-én 10 órától szeptember 18-án 12 óráig

A konzultációk időpontjai (levelező és távoktatás tagozaton) a Neptun órarend menüjében tekint-hetők meg a tárgyfelvételt követően.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a Hallgatói követelményrendszer értelmében ugyanazon tanegy-ség 3. és további felvétele esetén fizetendő díj: 4000 Ft/tanegység. A hallgatói jogokat és kötele-zettségeket is tartalmazó szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer minden hallgató számára elérhető, az alábbi link alól letölthető: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/3-hallgatoi-kovetelmenyrendszer-hatalyos-2020-04-28-_5eb16479da196.pdf


BEJELENTKEZÉS

Felhívom a figyelmüket, hogy a hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkozniuk kell a tanulmányi státuszukról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanulmányaikat folytatni. A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető: https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/M2T27l928pe33Vz2NZ64Fn9jqngxLgAWBub11k4w

A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2020. szeptember 7-én 10 órától szeptember 18-án 11 óráig biztosítunk lehetőséget!


Első tanítási nap nappali tagozaton: 2020. szeptember 14.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: szeptember 4.

  • számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): szeptember 4.
  • Diákhitel engedményezés intézése az egri campuson a TO Pénzügyi és Neptun Irodájánál, más campus esetében az oktatási irodánál/csoportnál: szeptember 4.

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2021 januári záróvizsgára jelentkezésének határideje a Neptunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2020. szeptember 7-18-ig

Szakváltoztatási, tagozatváltoztatási illetve telephelyváltoztatási kérelmek beadási határideje: 2020. augusztus 20. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények)

 

Eger, 2020. 06. 15.

 

Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza