Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSRŐL

Utolsó módosítás: 2020. január 21.

Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa 2020-ban is indít mesterképzést: a Szociálpedagógia mesterképzés (MA) szakot, mellyel a végzettek okleveles szociálpedagógus, egyetemi szintű végzettséget szerezhetnek.

A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, életesélyeit és életminőségét javítják.

A képzést állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük, így azok a jelentkezők, akik még nem használták el az állam által finanszírozott 12 félévet, lehetőségük van a képzést állami ösztöndíjasként elkezdeni.

A mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szakok fogadhatók el, más diploma esetében min.25 kredittel kell rendelkezni pszichológiai, pedagógiai, szociológiai és egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből, melyet kreditelismerési eljárás során vizsgál meg az egyetem. További részleteket a mesterképzésre történő jelentkezésről a felvi.hu oldalán találhatók.

A képzés 4 féléves, az utolsó félévben szakmai gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. Jászberényben levelező munkarendű képzésben indul a szociálpedagógia MA szak, a tanórákra pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. A képzés tartalmát illetően az alábbi oldalon találják a Mintatantervet a 4 félév alatt teljesítendő tantárgyakkal:
https://oktatas.uni-eszterhazy.hu/tik_kalauz/tikkalauz2019/units/G-SZP-MA-L-E.PDF

Jelentkezni a www.felvi.hu felületen lehet 2020. február 15-ig. Jelentkezéskor az Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oldalán kell a Mesterképzésben meghirdetett képzések közül a Szociálpedagógia (Jászberény) szakot választani.

További információkat a felvételi eljárással és tanulmányi ügyekkel kapcsolatban Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezetőtől kaphatnak a jb.felvi@uni-eszterhazy.hu e-mail címen vagy az 57/502-494, 57/502-411, 57/502-445 telefonszámon.

Szeretettel várjuk az érdeklődő jelentkezőket!


< Vissza